THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

ĐƯỜNG CHẠY NGHỊ LỰC "VNU WILL RUN"

Đường chạy nghị lực "VNU Will Run" là dự án thường niên do Ban Cán sự Đoàn và Công Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức với mục đích gây quỹ học bổng nghị lực "Will Foundation" hỗ trợ cho những tấm gương học sinh, sinh viên giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống. Thông qua dự án, Ban tổ chức mong muốn gửi đến thế hệ trẻ thông điệp "Ở đâu có nghị lực, ở đó sẽ có một lối đi" (Where there’s a will, there’s a way).


XEM CHI TIẾT