Thông tin về Ban Thanh tra nhân dân

I. THÔNG TIN CHUNG

Ngày 20/12/2014, Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2014 – 2015 đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 – 2016 gồm 05 đồng chí: ThS. Trần Thị Bích Liên (Phó trưởng Khoa Xã hội học), ThS. Trần Nam (Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp), ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân (Giảng viên khoa Quan hệ quốc tế), TS. Nguyễn Đức Lộc (Phó trưởng khoa Nhân học), ThS. Nguyễn Văn Thanh (Phó trưởng bộ môn Du lịch).


Ngày 29/12/2014, Ban Thanh tra nhân dân đã họp và bầu trưởng ban, phó ban và phân công ThS. Trần Thị Bích Liên làm Trưởng ban, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm phó ban, các thành viên gồm ThS. Trần Nam, ThS. Nguyễn Văn Thanh và PGS.TS Nguyễn Đức Lộc.

Đến tháng 7/2015, đồng chí Nguyễn Đức Lộc chuyển công tác và nhiệm vụ này được phân công tạm thời cho đồng chí Trần Nam. Tính đến thời điểm này, Ban Thanh tra nhân dân gồm 04 thành viên và phân công nhiệm vụ như sau:

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Email

Trần Thị Bích Liên

Trưởng ban

-Phụ trách chung

-Đầu tư, xây dựng cơ bản

ttbichlien@hcmussh.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó ban

-Chế độ, chính sách

nguyenthihongvanfir@hcmussh.edu.vn

Trần Nam

Thành viên

-Tài chính

-Công tác sinh viên, chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế

trannam@hcmussh.edu.vn

Nguyễn Văn Thanh

Thành viên

-Đào tạo

nvthanh@hcmussh.edu.vn

Mọi thông tin liên hệ công tác, quý thấy cô vui lòng liên hệ qua email ttndxhnv@gmail.com hoặc liên hệ gặp trực tiếp các thành viên ban thanh tra tại văn phòng Công đoàn Trường.

 

II. VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Luật Thanh tra (2010):tải tại đây

2. Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: tải tại đây

3. Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM: tải tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.