TIN TỨC - THÔNG BÁO

KẾT QUẢ CUỘC THI VIẾT
"TỰ TIN NÓI LỜI YÊU THƯƠNG" NĂM 2020

1. Giải NHẤT – Bài dự thi của tác giả Vũ Phương Ly – Khoa Việt Nam học
2. Giải NHÌ – Bài dự thi của tác giả Văn Thị Nhã Trúc – Khoa Ngữ văn Anh
3. Giải BA – Bài dự thi của tác giả Vũ Thị Dung – Thư viện Trường

Giải Khuyến khích dành cho các tập thể và cá nhân:
1. Tập thể có thành viên tham gia tích cực nhất - Đơn vị Thư viện Trường
2. Cá nhân có nhiều bài viết nhất – Tác giả La Mai Thi Gia – Khoa Văn học
3. Tác giả Nguyễn Minh Sơn – Thư viện Trường
4. Tác giả Nguyễn Nức – Thư viện Trường
5. Tác giả Trần Duy Trung – Thư viện Trường
6. Tác giả Bùi Thị Nhung – Phòng TTPC-SHTT
7. Tác giả Ngô Tuyết Nhi – Khoa Văn hóa học

Văn phòng Công Đoàn sẽ liên hệ và thông báo sớm đến cá nhân và tập thể có tên trong kết quả để nhận giấy khen và giải thưởng.