Chi tiết Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009

Thời gian qua, nhiều người lao động bày tỏ băn khoăn và có thư hỏi về Tổng Liên đoàn LĐVN về việc có thông tin: từ ngày 01/01/2009, sau khi thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ không thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc theo Điều 42 của Bộ luật Lao động nữa.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2008 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn số 3496/LĐTBXH-VL trả lời về việc thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Khoản 6 điều 139 chương XI của Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ công chức.”

 

Như vậy, sau ngày 01/01/2009, người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (sau ngày 01/01/2009) và được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian đã làm việc cho doanh nghiệp trước 01/01/2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.