Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

                                                                                     Chủ tịch
                                                                       Đ/c HOÀNG HÀ

                                                  Phó Chủ tịch                                                                          

    Đ/c HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH                                                                                       Đ/c HỒ QUANG TRINH

                                 Uỷ viên Ban Thường vụ

                               Đ/c NGUYỄN VÕ HOÀNG MAI         –          Đ/c TRẦN THỊ MỸ LOAN


Ch Nhim UBKT

 

Ban Tổ Chức - TĐKT

 

 

Ban Chính sách – Pháp luật

 

Ban Văn Thể

 

Ban  Nữ Công

 

Ban Tuyên Giáo

 

Ban Chuyên môn

 

Ban Tài chính – Đời sống

 

Đ/c Hồ Quang Trinh - CN

 

Đ/c Huỳnh Thị Hồng Hạnh - TB

 

Đ/c Hồ Quang Trinh - TB

 

Đ/c Huỳnh Tuấn Khanh - TB

 

Đ/c Hoàng Tố Uyên - TB

 

Đ/c Vũ Toản - TB

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thơ - TB

 

Đ/c Nguyễn Võ Hoàng Mai - TB

 

Đ/c Lê Trọng Vinh - Phó CN

 

Đ/c Trần Thị Mỹ Loan - Phó TB

 

Đ/c Trần Anh Tiến – Phó TB

 

Đ/c Trần Nam Giao - Phó TB

 

Đ/c  Phạm Thị Thuỳ Trang - Phó TB

 

Đ/c Trần Nam - Phó TB

 

Đ/c  Nguyễn Thanh Huy - Phó TB

 

 

 

Đ/c Trần Thị Bích Liên - TV

 

Đ/c Ngô Anh Đào

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân – TV

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Hà - TV

 

Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Duyên - TV

 

Đ/c Cao Xuân Long - TV

 

Đ/c Ngô Lan Phương - TV

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Lữ - TV

 

 Đ/c Bùi Huỳnh Thúy Diễm

 

Đ/c Phạm Ngọc Thu – TV

 

Đ/c Mai Văn Ngoan – TV

 

Đ/c Phạm Thị Hồng Hoa - TV

 

Đ/c Phạm Trường Thọ

 

Đ/c Đỗ Xuân Biên – TV

 

 

 

Đ/c Hồ Ngọc Đoan Khương

 

 Đ/c Đặng Thị Thìn

 

Đ/c Nguyễn Văn Phái - TV

 

Đ/c Bủi Thu Hằng - TV

 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cương -TV

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Lê Hồng Giang - TV

 

Đ/c Huỳnh Thị Phương Duyên TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.