DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VII (2012-2017)

Danh sách Ban Thường vụ khóa VII gồm 5 đồng chí:

1/   Họ và tên:  Hoàng Hà
      Chức vụ: Chủ tịch
      Ngày tháng năm sinh: 14/02/1976
      ĐTDĐ:
0903727227

2/   Họ và tên: 
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
      Chức vụ:
Phó Chủ tịch
      Ngày tháng năm sinh:
17/06/1968
      ĐTDĐ:
0913421607

3/   Họ và tên: Hồ Quang Trinh
      Chức vụ:
Phó Chủ tịch / Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật/ CN UBKT
      Ngày tháng năm sinh:
28/02/1982
      ĐTDĐ:
0985430924

4/   Họ và tên: 
Nguyễn Võ Hoàng Mai
      Chức vụ:
Ủy viên
      Ngày tháng năm sinh:
07/12/1978
      ĐTDĐ:
0904423124

5/   Họ và tên: 
Trần Thị Mỹ Loan
      Chức vụ:
Ủy viên
      Ngày tháng năm sinh:
19/11/1962
      ĐTDĐ:
0903123177
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.