Thông tin về Ban Thanh tra nhân dân

I. THÔNG TIN CHUNG

1- Nguyễn Thị Hồng Vân,  Trưởng Ban - Phụ trách chung: Tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo và giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo)
Tel: 0918.344.117
2- Nguyễn Văn Thanh, Phó Ban, Phụ trách giám sát công tác Đào tạo, nghiên cứu Khoa học
Tel: 0909 .478. 639
4- Nguyễn Thanh Huy, Thành viên,  Phụ trách giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và công tác tài chính.
Tel: 0908.294.987
5- Trần Quang Thắng, Thành viên, Phụ trách giám sát công tác sinh viên, chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế
Email: quangthang41179@gmail.com
Tel: 0908.258.766

 

II. VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Luật Thanh tra (2010):tải tại đây

2. Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: tải tại đây

3. Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM: tải tại đây.

4. Một số văn bản khác: tải tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.