BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Dan
h sách Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII gồm có 15 đồng chí

1. Hoàng Hà: Chủ tịch
2. Hồ Quang Trinh: Phó Chủ tich
3.Nguyễn Võ Hoàng Mai: Phó Chủ tịch
4. Lê Thị Ngọc Điệp: Uỷ viên BTV
5. Nguyễn Thị Thuỳ Duyên: Uỷ viên BTV
6. Vũ Toản: Uỷ viên BCH
7. Huỳnh Tuấn Khanh: Uỷ viên BCH
8. Trần Nam Giao: Uỷ viên BCH
9. Trần Anh Tiến: Uỷ viên BCH
10. Nguyễn Thanh Huy: Uỷ viên BCH
11. Phạm Thị Thuỳ Trang: Uỷ viên BCH
12. Phan Mạnh Hùng: Uỷ viên BCH
13. Trần Thị Minh Thu: Uỷ viên BCH
14. Trần Thị Ngọc Nhờ: Uỷ viên BCH
15. Dương Đức Minh: Uỷ viên BCH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.