BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017


Dan
h sách Ban chấp hành Công đoàn khóa VII gồm có 15 đồng chí
Họ và tênHoàng Hà
Chức vụ: Chủ tịch
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1976
Địa chỉ:
C1B Nguyễn Du, Q.Gò Vấp, Tphcm
ĐTDĐ: 0903727227

Họ và tên:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Chức vụ:
Phó Chủ tịch / Trưởng Ban Tổ chức Thi đua – Khen thưởng
Ngày tháng năm sinh:
17/06/1968
Địa chỉ: 285/6 Bùi Đình Túy, Q. Bình Thạnh, Tphcm
ĐTDĐ:0913421607

Họ và tên: Hồ Quang Trinh
Chức vụ:
Phó Chủ tịch / Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật / CN UBKT
Ngày tháng năm sinh:
28/02/1982
Địa chỉ: 579 Nguyễn Tri Phương, Q10, Tphcm
ĐTDĐ: 0985430924

Họ và tên: 
Nguyễn Võ Hoàng Mai
Chức vụ:
Ủy viên BTV / Trưởng Ban Tài chính – Đời sống
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1978
Địa chỉ: 80/21/4 đường 49, Q.Thủ Đức, Tphcm
ĐTDĐ: 0904423124

Họ và tên: 
Trần Thị Mỹ Loan
Chức vụ:
Ủy viên BTV / Phó Trưởng Ban Tổ chức Thi đua – Khen thưởng
Ngày tháng năm sinh:
19/11/1962
Địa chỉ: 030 Lô O Chung cư Nguyễn Kim, Q.10, Tphcm
ĐTDĐ: 0903123177


Họ và tên: 
Huỳnh Tuấn Khanh
Chức vụ:
Ủy viên BCH / Trưởng Ban Văn thể
Ngày tháng năm sinh:
07/07/1966
Địa chỉ: 28/28A.I Âu Dương Lân, Q.8, Tphcm
ĐTDĐ: 0903698672


Họ và tên:
Vũ Toản
Chức vụ:
Ủy viên BCH / Trưởng Ban Tuyên giáo
Ngày tháng năm sinh:
16/09/1979
Địa chỉ: 217/5 Nam Hòa, Q.9, Tphcm
ĐTDĐ: 0918163918


Họ và tên:
Hoàng Tố Uyên
Chức vụ:
Ủy viên BCH / Trưởng Ban Nữ công
Ngày tháng năm sinh:
20/03/1966
Địa chỉ: 40/8 B1 Tăng Bạt Hổ, Q.Bình Thạnh, Tphcm
ĐTDĐ: 0908826939

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thơ
Chức vụ:
Ủy viên BCH / Trưởng Ban Chuyên môn
Ngày tháng năm sinh:
1978
Địa chỉ:

ĐTDĐ:Họ và tên: Trần Nam
Chức vụ:
Ủy viên BCH / Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Ngày tháng năm sinh:
1984
ĐTDĐ: 0907690090


Họ và tên:
Trần Nam Giao
Chức vụ: Ủy viên BCH / Phó Trưởng Ban Văn thể
Ngày tháng năm sinh:
1984
ĐTDĐ: 0975809088


Họ và tên:
Trần Anh Tiến
Chức vụ: Ủy viên BCH / Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật
Ngày tháng năm sinh:
1976
ĐTDĐ: 0913655323

 

Họ và tên: Phạm Thị Thùy Trang
Chức vụ: Ủy viên BCH / Phó Trưởng Ban Nữ công
Ngày tháng năm sinh:
1981
ĐTDĐ: 0902780234

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Duyên
Chức vụ: Ủy viên BCH / TV Ban Nữ Công
Ngày tháng năm sinh:
1983
ĐTDĐ: 0983247999

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huy
Chức vụ: Ủy viên BCH / Phó Trưởng Ban Chuyên môn
Ngày tháng năm sinh:
1980
ĐTDĐ: 0908294987

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.