CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Lê Thị Ngọc Điệp - Chủ tịch
2. Hồ Quang Trinh - Phó Chủ tịch
3. Nguyễn Võ Hoàng Mai - Phó Chủ tịch
4. Nguyễn Thị Thùy Duyên - Ủy viên Ban thường vụ
5. Vũ Toản - Ủy viên Ban thường vụ
6. Huỳnh Tuấn Khanh - Ủy viên Ban chấp hành
7. Trần Anh Tiến - Ủy viên Ban chấp hành
8. Nguyễn Thanh Huy - Ủy viên Ban chấp hành
9. Phạm Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban chấp hành
10. Phan Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành
11. Trần Thị Minh Thu - Ủy viên Ban chấp hành
12. Trần Thị Ngọc Nhờ - Ủy viên Ban chấp hành
13. Nguyễn Quỳnh Nga - Ủy viên Ban chấp hành


ỦY BAN KIỂM TRA KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Hồ Quang Trinh - Chủ nhiệm
2. Trần Văn Thắng - Phó Chủ nhiệm
3. Lê Trọng Vinh - Ủy viên
4. Hồ Thị Ngọc - Ủy viên


BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1. Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng Ban
2. Nguyễn Văn Thanh - Phó Ban
3. Trần Quang Thắng - Thành viên
4. Dương Văn Tú - Thành viên
5. Nguyễn Thảo Chi - Thành viên

  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa