CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM

LIÊN HỆ

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.
Phòng B.104, Số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: 028 38 243327 (số nội bộ: 102).
Email: congdoan@hcmussh.edu.vn.


  • Tên tiếng Việt: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Viet Nam National University Ho Chi Minh City
  • Tên viết tắt tiếng Việt: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VNUHCM - USSH
  • Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Loại hình trường: Công lập
  • Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm
  • Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa